Bij Scheerders Autobedrijf dragen we ons steentje bij als het gaat over afval scheiden.

We scheiden de diverse afvalstromen zoveel mogelijk je kunt hierbij denken aan papier, bedrijfsafval, maar ook olie, accu’s,banden en kunststoffen. Echter de regelgeving omtrent het inzamelen van folie – en harde kunststoffen is aangescherpt. Daarom is het belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn van wat wel en niet mag. Vandaag is de vertegenwoordiger van onze afvalinzamelaar op bezoek geweest om e.e.a. toe te lichten en af te stemmen.

We zijn door de diverse afvalstromen gelopen en zijn weer up to date!

2018-09-05T12:15:43+02:00