Kwaliteit – ISO 9001 -20152018-08-29T17:59:54+02:00

Certificaten Autobedrijf Scheerders

Kwaliteit – ISO 9001 – 2015

Iso is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement die aangeeft of een organisatie bewust met kwaliteit bezig is. De diverse activiteiten binnen onze organisatie zijn vastgelegd in processen, om de kwaliteit te waarborgen. Het doel van het monitoren en vastleggen van processen is het minimaliseren van fouten.

Risico’s en kansen

Door het actief bezig zijn met de ISO blijf je als organisatie alert en bezig met;
– Waar liggen onze risico’s en kansen, wie zijn onze belanghebbende oftewel de contextanalyse.
– Wat verwachten en eisen klanten van ons.
– Stellen wij voldoende middelen ter beschikking om aan deze eisen te kunnen voldoen.
– Leveren wij de diensten of het product op de afgesproken wijze.

Om deze norm te behouden dient Autobedrijf Scheerders jaarlijks door middel van concreet bewijs aan te tonen dat wij aan de verschillende eisen van deze norm voldoen. Dit wordt door een externe beoordelaar getoetst. Deze beoordelaar is een van de meest ervaren certificeringsorganisaties van Europa en heeft wereldwijd een uitstekende reputatie.